Mikroprzedsiębiorcy będą mogli skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne jeszcze w 2024 r.

2024.06.18

Zgodnie z ustawą o tzw. „wakacjach składkowych”, która została podpisana przez Prezydenta w dniu 7 czerwca 2024 r., przedsiębiorcy będą zwolnieni z obowiązku opłacania składek na własne ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy) w jednym, wybranym miesiącu w roku.

Z wakacji będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG, opłacający składki ubezpieczeniowe za siebie i nie więcej niż 9 innych osób, osiągający przychody do 2 mln EUR rocznie.

W celu skorzystania z wakacji przedsiębiorca będzie musiał złożyć wniosek do ZUS. O pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przedsiębiorca zostanie poinformowany przez ZUS za pomocą ZUS PUE. W przypadku nieuwzględnienia wniosku (bądź uwzględnienia go w części), ZUS wyda stosowną decyzję.

Za okres wakacji składki ubezpieczeniowe za przedsiębiorcę zapłaci budżet państwa.

W czasie wakacji składkowych, przedsiębiorca będzie mógł nadal prowadzić działalność gospodarczą, uzyskiwać przychody i wystawiać faktury - nie ma konieczności zawieszania działalności.

Składki finansowane z budżetu państwa będą zwolnione z PIT.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne nie będzie objęta wakacjami.  

Ustawa wchodzi w życie 1 listopada 2024 r. 
 

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR Czerwiec 2024