To wydarzenie już się zakończyło.


WYDARZENIA 2021 | Konferencje, seminaria, warsztaty, na których występujemy


Konferencja: XVI Dzień Ochrony Danych Osobowych


Data: 28 Stycznia 2022
Miejsce: Online
Organizator: Urząd Ochrony Danych Osobowych 

Tematem przewodnim tegorocznej edycji będzie „Ochrona danych osobowych na co dzień”. 
dr Dominika Dörre-Kolasa będzie panelistką podczas sesji „Relacje pracownik – pracodawca, wyzwania i zadania w kontekście ochrony danych osobowych”

Szczegółowe informacje dostępne na stronie organizatora. 

 


Konferencja: Wypalenie zawodowe na celowniku


Data: 25 Stycznia 2022
Miejsce: Online
Organizator: Związek Przedsiębiorców i Pracodawców 

Zapraszamy na wydarzenie podsumowujące akcję społeczną „Wypalenie zawodowe na celowniku”, której jesteśmy partnerem merytorycznym. Łukasz Kuczkowski opowie o tym  czy i dlaczego wypalenie zawodowe może być przyczyną zwolnienia lekarskiego.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie.
 


Wydarzenia archiwalne


23. doroczna konferencja International Bar Association 
 

Data: 3-5 listopada 2021
Miejsce: Madryt
Organizator: Komisja Prawa Karnego IBA i Komisja Przestępczości Gospodarczej International Bar Association

Tegoroczna edycja konferencji została poświęcona przestępczości międzynarodowej, światowym trendom w prawie ekstradycyjnym, ochronie osób fizycznych i nieuczciwie uzyskanym korzyściom.
Janusz Tomczak był prelegentem w sesji analitycznej „Jak się tego pozbyć? Przestępstwa przeciwko środowisku w kontekście transnarodowym oraz wpływ epidemii COVID-19”. 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie organizatora.
 


 

Webinar: Wpływ Prokuratury Europejskiej na walkę z korupcją
 

Data: 20 października 2021
Miejsce: Online
Organizator: Komisja Prawa Antykorupcyjnego, Przestępczości Gospodarczej i Prawa Karnego International Bar Association 

Podczas wydarzenia, Janusz Tomczak i inni paneliści z Polski, Włoch i Anglii przyjrzeli się funkcjonowaniu Prokuratury Europejskiej (EPPO) oraz obecnemu stanowi legislacji UE w zakresie korupcji. Ocenili również czy i w jaki sposób EPPO może zwiększyć możliwości negocjowania ugód, zwłaszcza w sprawach transgranicznych. 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie organizatora.
 


 
Webinar: COVID: reakcja związków zawodowych. Jakie wyzwania stoją przed związkami zawodowymi podczas COVID i jak reagowały na nie do tej pory?
 

Data: 13 października 2021
Miejsce: Online
Organizator: Ius Laboris 

Podczas webinaru Ius Laboris paneliści z Raczkowski (Katarzyna Dobkowska, radca prawny, partner), KLIEMT.Arbeitsrecht, Capstan Avocats, Toffoletto De Luca Tamajo oraz Sagardoy Abogados opowiedzą m.in. o tym, czy związki zawodowe są tak istotne jak kiedyś i jak mogą zapewnić sobie wpływ na przyszłość.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie Ius Laboris. 

 


Konferencja Kadry i Płace 2022


Data: 18-19 października 2021
Miejsce: Online
Organizator:  Centrum Wiedzy Prawno-Podatkowej

Konferencja jest poświęcona m.in. najważniejszym zmianom w przepisach prawa pracy i płac oraz praktycznym problemom w rozliczeniach pracowniczych.

Podczas konferencji wystąpi Łukasz Kuczkowski z tematem „Jakie zmiany czekają nas w 2022 r. w zakresie uprawnień rodzicielskich?”. 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie CWPP.
 

Zarządzanie ryzykiem w Grupach Kapitałowych – aktualne wyzwania i zmiany prawne


Data: 20 września 2021
Miejsce: Online
Organizator:  MMC Polska

Konferencja jest poświęcona m.in. nowelizacji kodeksu spółek handlowych, zmianom w  Kodeksie postępowania cywilnego oraz wdrożeniu nowej normy compliance ISO 37301.

Podczas konferencji wystąpi dr Damian Tokarczyk z tematem „Odpowiedzialność organów zarządzających na podstawie art. 296 Kodeksu karnego oraz w świetle zmian prawnych”. 
 

Szczegóły oraz rejestracja na stronie MMC Polska.


Konferencja Kadry i Płace 2021

Data: 26 czerwca 2021
Miejsce: Online
Organizator: Must Read Media

Tegoroczna edycja poświęcona została bieżącym problemom w zakresie zarządzania kadrami oraz wynagrodzeniami. 
Podczas konferencji wystąpili:
•    Łukasz Kuczkowski, który omówił problematykę rozwiązywania umów o pracę oraz
•    Adam Alkadi, który omówił zagadnienie zwrotu kosztów pracy zdalnej. 


Szczegółowe informacje dostępne na stronie Must Read Media.
 Webinar: Jak prowadzić postępowania HR i whistleblowing 


Data: 10 czerwca 2021
Miejsce: Online
Organizator: Ius Laboris 

Podczas webinaru Ius Laboris paneliści z Raczkowski (Janusz Tomczak, adwokat, partner), Ford Harrison LLP, ALRUD Law Firm oraz Lewis Silkin przyjrzeli się systemom informowania o nieprawidłowościach obowiązujących w USA, Rosji, Wielkiej Brytanii oraz Polsce, a także porozmawiali na temat ochrony prywatności w postępowaniach.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie Ius Laboris. 
 


XII Kongres Relacji Inwestorskich SEG
 

Data: 8-9 czerwca 2021 r. 
Miejsce: do potwierdzenia
Organizator: Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Wydarzenie ma na celu przybliżenie zagadnienia relacji spółek giełdowych z rynkiem kapitałowym.

Podczas kongresu wystąpią Katarzyna Sarek-Sadurska, radca prawny, partner i dr Dominka Dörre-Kolasa, radca prawny, partner wezmą udział w  panelu o prawach człowieka oraz poprowadzą warsztaty na temat sprawozdań z polityki wynagrodzeń.

Szczegóły oraz rejestracja na stronie XII Kongres Relacji Inwestorskich SEG
 IV Forum ABI Expert 
 

Data: 24-25 kwietnia 2021 
Miejsce: Online
Organizator: ABI Expert

Eksperci ds. RODO omówili najistotniejsze kwestie w tej dziedziny, m.in. postępowanie przed Prezesem UODO, klasyfikacja incydentów i ich zgłaszanie oraz naruszenia bezpieczeństwa danych związane z numerem PESEL. 

Podczas konferencji wystąpiła dr Dominika Dörre-Kolasa, której panel poświęcony był problemom ochrony danych osobowych w zbiorowym prawie pracy.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie ABI Expert. 
 


Konferencja Kadry i Płace
 

Data: 23 kwietnia 2021
Organizator: Centrum Wiedzy Prawno-Podatkowej 
Miejsce: Online    

Tegoroczna edycja była poświęcona m.in. najnowszym zmianom w przepisach i orzecznictwie  sądu najwyższego oraz bieżącym problemom w HR.

Podczas konferencji wystąpił Łukasz Kuczkowski, który omówi temat obowiązków związanych z epidemią Covid-19, w szczególności dotyczących badań profilaktycznych. 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie CWPP.
 


VI edycja Kongresu Prawa Ochrony Danych Osobowych
 


Data: 21-23 kwietnia 2021
Miejsce: Online
Organizator: Must Read Media

Konferencja poruszyła najistotniejsze kwestie RODO w gronie specjalistów i praktyków. Eksperci z zakresu danych osobowych skupili się na zagadnieniu ochrony danych osobowych w cyberprzestrzeni oraz w praktyce. 

Podczas kongresu wystąpiła dr Dominika Dörre-Kolasa oraz Michalina Kaczmarczyk, które opowiedziały o ochronie danych osobowych w HR. 

Szczegóły i rejestracja na stronie Must Read Media.
 


III edycja Kongresu Prawa Pracy
 

Data: 15-16 kwietnia 2021
Miejsce: Online
Organizator: Must Read Media

Trzecia edycja Kongresu Prawa Pracy to dwudniowa konferencja poświęcona najważniejszym zagadnieniom z zakresu prawa HR. Eksperci poruszyli kwestie dotyczące prawa pracy i ubezpieczeń społecznych i przyjrzeli się związkom zawodowym. 

Podczas kongresu wystąpiły dr Dominika Dörre-Kolasa, która opowiedziała o aktywności pracownika w social mediach a wizerunku pracodawcy oraz Katarzyna Sarek-Sadurska, która opowiedziała o wyeliminowaniu papieru w zatrudnieniu. 

Szczegóły i rejestracja na stronie organizatora Must Read Media.
 


Warsztaty „Zmiany w przepisach AML i praktyczne aspekty ich wdrożenia”
 

Data: 14-15 kwietnia 2021
Miejsce: Hotel Westin/Online (formuła hybrydowa)
Organizator: MMC Polska

Tegoroczne warsztaty zostały poświęcone praktycznemu podejściu do aspektów wdrożenia AML. 

Podczas konferencji wystąpił dr Damian Tokarczyk z tematem „Jak powinien wyglądać skuteczny system kontroli wewnętrznej w obszarze AML?”

Szczegółowe informacje dostępne na stronie MMC Polska. 
 


Warsztaty „Nowe zasady funkcjonowania polityki wynagrodzeń w instytucjach finansowych – wdrożenie unijnych regulacji”
 

Data: 12-13 kwietnia 2021
Miejsce: Online
Organizator: MMC Polska

Konferencja poświęcona była nowym zasadom funkcjonowania polityki wynagrodzeń w instytucjach finansowych – wdrożenie unijnych regulacji. 

Podczas konferencji wystąpiła Magdalena Skwara z tematem „Przegląd polityk wynagrodzeń oraz zmiany w indywidualnych umowach o pracę lub menadżerskich z kluczowymi pracownikami”.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie MMC Polska. 
 


Ogólnopolska Konferencja Prawa Europejskiego "Globalna Wioska"


Data: 6 kwietnia 2021
Miejsce: Online 
Organizator: ELSA Katowice 

Podczas konferencji zostały omówione bieżące sprawy o charakterze europejskim, mechanizmy radzenia sobie z nimi, a także korzyści płynące z członkostwa w Unii Europejskiej.

Podczas konferencji wystąpił prof. Łukasz Pisarczyk, który omówił zagadnienie delegowania pracowników po nowelizacji dyrektywy. 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie ELSA Poland.

 
Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Pracy “Elastyczne formy zatrudnienia”
 

Data: 30 marca 2021
Miejsce: Online 
Organizator: ELSA 

W obecnych czasach, kiedy elastyczne formy pracy są coraz częściej spotykane, następuje digitalizacja HR, a praca zdalna na dobre z nami zostanie warto szczegółowo znać przepisy z tym związane.  

Na konferencji wystąpiła Nicole Gerwat z tematem „Digitalizacja HR – nie czy, ale kiedy?”.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie ELSA Poland.
 


Akademia Prawa Pracy | Compliance w zakresie prawa pracy

Data: 23 marca 2021
Organizator: Koło Naukowe Prawa Pracy WPiA UW

Cykl sześciu certyfikowanych warsztatów, współorganizowanych z wiodącymi kancelariami o zasięgu międzynarodowym.

Podczas spotkania wystąpił dr Damian Tokarczyk, który poprowadził warsztaty poświęcone wdrożeniu compliance w zakładzie pracy.

Szczegółowe informacje I zapisy dostępne na stronie WPiA. 
 


Zatrudnienie pracowników tymczasowych a RODO
 

Data: 18 marca 2021
Miejsce: Online
Organizator: Uniwerystet Jagielloński w Krakowie (GDPR.pl)

Konferencja była poświęcona tematom pracy tymczasowej, outsourcingu i rekrutacji, a także procesom obejmującym przepływy danych osobowych, zarówno w zakresie danych kandydatów, pracowników tymczasowych, wykonawców usług, jak i informacji przetwarzanych w organizacjach w ramach wykonywania przez nich zadań.

Podczas konferencji wystąpiły dr Dominika Dörre-Kolasa, która opowiedziała o procesach przetwarzania danych osobowych z perspektywy RODO oraz dr Iwona Jaroszewska-Ignatowska, która przybliżyła temat zatrudniania pracowników tymczasowych. 

Szczegółowe informacje i zapisy dostępne na stronie GDPR.
 


XXI Konferencja Izby Domów Maklerskich
 

Data: 4-5 marca 2021
Miejsce: Online
Organizator: Izba Domów Maklerskich

Tegoroczna edycja konferencji była poświęcona wyzwaniom, z którymi mierzyć się będzie rynek pracy po okresie pandemii. Eksperci przyjrzeli się również środkom, których celem jest ograniczenie kryzysu oraz odrodzenie gospodarki. 

Podczas konferencji wystąpiła Katarzyna Sarek-Sadurska, która prowadziła warsztaty: „Sprawozdania o wynagrodzeniach władz spółki giełdowej – nowe wyzwanie spółek notowanych na GPW”.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie IDM. 
 


Forum Compliance Officer    
 

Data: 24 lutego 2021    
Miejsce:
Online
Organizator: Puls Biznesu 

Forum było poświęcone kreowaniu kultury organizacyjnej pozwalającej na funkcjonowanie skutecznych mechanizmów zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów przed działaniami odwetowymi.         

Podczas konferencji wystąpił Janusz Tomczak z tematem - Kreowanie kultury organizacyjnej pozwalającej na funkcjonowanie skutecznych mechanizmów
zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów przed działaniami odwetowymi.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie Puls Biznesu.
 
IX spotkanie z HR Arena


Data: 29 stycznia 2021 r. 
Miejsce: Online
Organizator: HR Arena

Podczas wydarzenia omówione zostanie zagadnienie szczepień przeciwko COVID-19 dla pracowników. Dowiedź się, czy pracodawca może zwolnić pracownika, jeśli ten odmówi szczepienia się.

Podczas kongresu wystąpi:

Szczegóły oraz rejestracja na stronie HR Arena.

 


HR Impact Conference

Data: 7-10 grudnia 2020 r.
Miejsce: Online
Organizator: Forum Media Polska

HR Impact Conference jest poświęcona wpływowi HR na sukces biznesowy organizacji w 2021 roku. Praktycy biznesu omówią kluczowe dla funkcjonowania biznesu obszary, za które odpowiada HR, takie jak strategiczne myślenie pracowników, analiza danych HR, czy wdrażania innowacji i rozwój kompetencji

Podczas kongresu wystąpi:

 • Bartłomiej Raczkowski, adwokat, partner zarządzający, który opowie o prawnych aspektach monitoringu pracy zdalnej.

Szczegóły na stronie organizatora Forum Media Polska.

 Kongres Księgowych i Ekspertów Finansowych

Data: 9 grudnia 2020 r. 
Miejsce: Online
Organizator: Polski Instytut Rozwoju Biznesu

Kongres Księgowych i Ekspertów Finansowych jest poświęcony najnowszym trendom i rozwiązaniom usprawniającym pracę w księgowości. Podczas wydarzenia zostanie poruszona m.in. tematykę elektronicznego obiegu dokumentów, podpisu elektronicznego, digitalizacji i automatyzacji, bezpieczeństwa danych i zintegrowanej komunikacji. Kongres jest skierowany do dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz managerów w działach finansowych.

Podczas kongresu wystąpi:

 • Nicole Gerwat, radca prawny, która opowie o tym, jak wyeliminować papier z procesów biznesowych, czyli digitalizacji dokumentów.

Szczegóły na stronie organizatora Kongresu Księgowych i Ekspertów Finansowych.

 
Due Diligence w Polsce | Zarządzanie zgodnością (compliance) i ocena ryzyka 

Data: 8 grudnia 2020 | 15: 00-16: 00 CET | 14: 00–15: 00 GMT
Miejsce: online
Organizator: kancelaria Debevoise & Plimpton

Jakie wyzwania stają przed inwestorami zagranicznymi w zakresie compliance w Polsce? Prawnicy i eksperci z zakresu compliance z kancelarii Raczkowski i Debevoise oraz Dominika Stępińską-Duch, Dyrektora ds. Prawnych w TVN Discovery Group, podczas webinaru przybliżą temat:

 • Wpływu zasad ładu korporacyjnego na compliance i odpowiedzialność prawną spółek i ich funkcjonariuszy w Polsce 
 • Pułapek polskiego systemu odpowiedzialności korporacyjnej i indywidualnej
 • Oceny ryzyka – na co zagraniczni inwestorzy powinny zwracać szczególną uwagę.

Prelegenci: 

 • Jane Shvets, Partner, Debevoise & Plimpton
 • Robin Lööf, International Counsel, Debevoise & Plimpton (moderator)
 • Dominika Stępińska-Duch, Dyrektor ds. Prawnych, Zarząd, TVN Discovery Group
 • Janusz Tomczak, Partner, Raczkowski

Szczegóły na stronie organizatora webinaru Due Diligence w Polsce.


 Efektywny HR Compliance
 

Data: 22-23 listopada 2020 r.
Miejsce: Sheraton Grand Warsaw
Organizator: MMC Polska

Konferencja jest przeznaczona dla prezesów, członków zarządu, dyrektorów i specjalistów. Porusza trudny temat zgodności z przepisami prawa oraz obowiązującymi zasadami etyki, jak i konieczności współpracy wielu działów aby zmniejszyć ryzyko braku zgodności.  

Podczas konferencji wystąpi:

 • dr Damian Tokarczyk, adwokat, starszy prawnik z tematem „Właściwe postępowanie w przypadku sporów i niedopuszczenie ich na drogę sądową na linii organizacja – pracownik”.

Szczegóły na stronie konferencji Efektywny HR Compliance

 

 


 

Polski Kongres Prawa Ochrony Danych Osobowych
 

Data: 18-20 listopada 2020 r. 
Miejsce: Online
Organizator: Must Read Media

V edycja Kongresu Prawa Ochrony Danych Osobowych porusza najważniejsze kwestie RODO w gronie ekspertów i praktyków. Specjaliści z zakresu danych osobowych skupią się na zagadnieniu ochrony danych osobowych w cyberprzestrzeni oraz w obecnej sytuacji pandemii. Przyjrzą się również kontrolom oraz wnioskom polskich i europejskich organów nadzorczych.

Podczas kongresu wystąpi:

 • dr Dominika Dörre-Kolasa, radca prawny, partner - z tematem „Polityki równościowe i raportowanie a ochrona danych osobowych w zatrudnieniu”.

Szczegóły na stronie Polskiego Kongresu Prawa Ochrony Danych Osobowych


 Legal HR Summit
 

Data: 4-5 listopada 2020 r.
Miejsce: Online
Organizator: Ius Laboris

Legal HR Summit to 2-dniowa konferencja poświęcona przyszłości świata pracy i omawiająca sposoby zarządzania międzynarodową siłą roboczą. Zrzesza światowych liderów prawa i HR.

Podczas konferencji wystąpił:

 • Bartłomiej Raczkowski, adwokat, partner zarządzający podczas sesji „Jak stworzyć poczucie wspólnoty w zespołach kiedy każdy pracuje z domu?”.

Szczegóły na stronie Legal HR Summit

 
Webinar: New rules on posted workers in the EU – A second look
 

Data: 23 października 2020 r.
Miejsce: Online
Organizator: Ius Laboris

Podczas webinaru prelegenci omówili zmienione przepisy dotyczące delegowanych pracowników oraz sposób wdrażania dyrektywy i jej znaczenie dla przedsiębiorstw.

W webinarze wzięli udział:

 • dr Michał Kacprzyk, radca prawny, starszy prawnik.
 • Prawnicy z kancelarii z Belgii, Włoch, Wielkiej Brytanii, Estonii i Węgier.

Szczegóły na stronie webinaru „New rules on posted workers in the EU – A second look”


 Odpowiedzialność pracodawcy za zakażenia covid-19
 

Data: 22 października 2020 r.
Miejsce: Online
Organizator: Akademia Wiedza i Praktyka

Webinar odpowiedział na najczęstsze pytania działów HR i właścicieli firm w obecnej sytuacji epidemiologicznej. Jak zapewnić pracownikom odpowiednie warunki BHP? Czy można uznać zakażenie wirusem COVID-19 wypadkiem przy pracy? Jaka odpowiedzialność spada na pracodawcę w razie zarażenia? 

Prelegent:

Szczegóły na stronie Akademii Wiedza i Praktyka
 Konferencja Kadry i Płace 2021
 

Data: 22-23 października 2020 r.
Miejsce: Online
Organizator: Centrum Wiedzy Prawno-Podatkowej

Konferencja Kadry i Płace to praktyczne, a zarazem merytoryczne spotkanie z ekspertami z dziedziny prawa pracy i wynagrodzeń. Podczas tegorocznej edycji zostały omówione najważniejsze zmiany, wprowadzone przez „tarcze antykryzysowe”, a także planowane w najbliższym czasie zmiany. Zostało zaprezentowane najnowsze orzecznictwo, stanowiska urzędów oraz przyjęte przez nich interpretacje. 

Podczas konferencji wystąpili:

 • dr Iwona Jaroszewska-Ignatowska, radca prawny, partner omówiła temat: „Problematyka planowania i rozliczania czasu pracy – na co zwrócić uwagę? Jak korygować ewentualne błędy?”.
 • dr Michał Kacprzyk, radca prawny, starszy prawnik omówił temat „Rozliczenie tarczy antykryzysowej – wyzwania dla pracodawców, którzy skorzystali ze świadczeń”.

Szczegóły na stronie Konferencji Kadry i Płace 2021

 Webinar: Working from home: a solution for the long term
 

Data: 8 października 2020 r. 
Miejsce: Online
Organizator: Ius Laboris

Webinar organizowany przez COBALT Litwa wraz z kancelariami Ius Laboris.

W webinarze wzięli udział:

 • Edyta Jagiełło, radca prawny, starszy prawnik.
 • Prawnicy z kancelarii z Litwy, Łotwy, Estonii, Rosji, Polski oraz Białorusi.

Szczegóły na stronie webinaru „Working from home: a solution for the long term”

 
V Kongres Next Generation, FUTURE of NEXTgen!
 

Data: 5-6 października 2020 r.
Miejsce: Concordia Design w Poznaniu
Organizator: Instytut Biznesu Rodzinnego

Kongres był dedykowany młodym przedsiębiorcom stojącym na progu swojej kariery w rodzinnych firmach. W ciągu dwóch dni uczestnicy mieli okazję wziąć udział w dyskusjach i praktycznych warsztatach na tematy digitalizacji, globalnych trendów czy roli przyszłego lidera.

Podczas kongresu wystąpił:

Szczegóły na stronie V Kongresu Next Generation, FUTURE of NEXTgen!

 
X Forum Dyrektorów Finansowych

Data: 16-17 września 2020 r.
Miejsce: on-line
Organizator: Blue Business Media

Konferencja Forum Dyrektorów Finansowych to platforma wymiany wiedzy i doświadczeń ekspertów odpowiedzialnych za strategię finansową firm. W trakcie wydarzenia prelegenci poruszyli takie tematy jak bezpieczeństwo prawno-finansowe spółek, wpływ automatyzacji na procesy finansowe, rola i wyzwania dyrektorów finansowych oraz ich odpowiedzialność karna i karno-skarbowa.

Podczas konferencji wystąpiła:

 • Katarzyna Sarek-Sadurska, radca prawny, partner wystąpiła z tematem „Konsekwencje Covid-u dla bieżącej działalności firmy z perspektywy prawnej”.

Szczegóły na stronie X Forum Dyrektorów Finansowych

 


Motywacja na Produkcji
 

Data: 22-23 września 2020 r.
Miejsce: on-line
Organizator: Blue Business Media

Celem 5. edycji konferencji  było wypracowanie efektywnego podejścia do motywowania pracowników produkcyjnych, aby poszerzali swoje kompetencje oraz wykazywali się kreatywnością. Głównym tematem przewodnim była motywacja pracowników w dynamicznie zmieniającym się środowisku gospodarczym. Prelegenci poruszyli takie tematy jak rola lidera w czasach koronawirusa czy sposoby na utrzymanie pozytywnej atmosfery.

Podczas konferencji wystąpiły:

 • Katarzyna Sarek-Sadurska, radca prawny, partner - opowiedziała o „ABC Kodeksu Pracy dla Dyrektora produkcji”.
 • dr Dominika Dörre-Kolasa, radca prawny, partner - omówiła zagadnienie „Skutecznej rekrutacji wymarzonego zespołu na produkcji – nowe wyzwania, obowiązki i ryzyka”.

 Szczegóły na stronie konferencji Motywacja na Produkcji