Zdrowie psychiczne w miejscu pracy – obowiązki pracodawcy | PRO HR Press

2020.04.02

Na zdrowie psychiczne oddziałują czynniki nie tylko psychologiczne i biologiczne, ale także miejsce pracy. Czy w związku z tym pracodawca ma obowiązek chronić zdrowie psychiczne pracowników? Jak pracodawca powinien i może wspierać zdrowie psychiczne pracowników?

Zły stan zdrowia psychicznego może prowadzić do obniżenia jakości i wydajności pracy. W miejscu pracy występuje natomiast wiele psychospołecznych zagrożeń dla zdrowia jak chociażby praca w systemie zmianowym i zmiany nocne oraz długie lub nietypowe godziny pracy czy złe relacje z przełożonymi, mobbing i dyskryminacja. 

W Polsce brak jest regulacji odnoszących się bezpośrednio do ochrony zdrowia psychicznego w miejscu pracy. Nie oznacza to jednak, że na polskich pracodawcach nie spoczywają żadne obowiązki. Spośród najistotniejszych można wymienić: 

  • przeciwdziałanie uciążliwości pracy,  
  • przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi, 
  • dbałość o dobrą atmosferę w pracy czy 
  • zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

To pośrednio ma chronić także zdrowie psychiczne pracowników. 

Depresja i wypalenie zawodowe mogą stać się bowiem przyczyną niezdolności do pracy. Nie są one jeszcze kwalifikowane jako choroba zawodowa, ale mogą w niektórych przypadkach prowadzić do wypadku przy pracy. 

Wpływ na lepsze samopoczucie pracowników może mieć także szeroka gama benefitów pozapłacowych czy możliwość pracy zdalnej. Na rynku co raz bardziej popularne są także tzw. Employee Assistance Programs (EAP).

Paradoksalnie może się okazać, że w niektórych organizacjach gdzie z uwagi na  przeciwdziałanie COVID-19 pracownicy wykonują pracę zdalnie, z domu, wzrośnie zadowolenie z pracy i poprawi się zdrowie psychiczne pracowników, którzy będą mogli poświęcić bliskim czas, dotychczas spędzany na dojazdach do biura lub przeznaczyć go na czytanie książek czy oglądanie filmów zamiast na stanie w korkach. Z badań wynika bowiem że możliwość pracy zdalnej przyczynia się  istotnie do zadowolenia pracowników z pracy. 

Pełen tekst artykułu autorstwa r.pr. Edyta Jagiełło i apl.adw. Zuzanna Lewandowska ukazał się w dzienniku Rzeczpospolita pt. „Zdrowie psychiczne przyczyną wypadku”.