Xades, Pades, Cades – to nie greccy bogowie | PRO HR Press

2021.01.15

Podpisy elektroniczne nie są sobie równe. Aby prawidłowo je stosować, należy wiedzieć w jaki sposób odróżnić je od siebie. Warto wiedzieć, który format podpisu i jaki rodzaj podpisu należy użyć i w jakich konkretnie sytuacjach. Każdy podpis wywiera bowiem pewien określony skutek prawny. 

Pamiętajmy, że nie zawsze konieczne jest użycie podpisu kwalifikowanego. W większości czynności, dla których ustawa zastrzega formę pisemną, ale bez rygoru nieważności, wystarczające będzie użycie podpisów niekwalifikowanych. Takich czynności w prawie HR jest najwięcej.

Z kolei czynności, dla skuteczności których ustawa zastrzega formę pisemną pod rygorem nieważności, jest stosunkowo niewiele. W tych sytuacjach konieczne będzie użycie podpisu kwalifikowanego.

Więcej w artykule r.pr. Nicole Gerwat „Podpis kwalifikowany: XAdES, PAdES i CAdES także w kadrach“ dla dziennika Rzeczpospolita (artykuł z 14 stycznia 2021 r.).