Whistleblowing i wewnętrzne postępowania wyjaśniające | Biblioteka PRO HR

2020.10.22

Publikacja stanowi kompendium wiedzy o sygnalizowaniu nieprawidłowości i wewnętrznych postępowaniach wyjaśniających, które są kluczem do właściwej organizacji systemu zgodności (compliance).

Autorem opracowania jest dr adw. Damian Tokarczyk

O czym jest książka
„Whistleblowing i wewnętrzne postępowania wyjaśniające”?


Książka w praktyczny sposób opisuje wszystkie aspekty związane z whistleblowingiem – od momentu pozyskania informacji o nieprawidłowościach, przez prowadzenie wewnętrznego postępowania wyjaśniającego, aż po wdrożenie jego rezultatów. Porusza najważniejsze i najtrudniejsze zagadnienia, w tym:

  • miejsce whistleblowingu w systemie compliance, 
  • przeprowadzanie czynności dowodowych, 
  • ochronę sygnalisty, 
  • zasady przetwarzania danych osobowych czy sporządzanie raportu z postępowania. 

W opracowaniu zostały uwzględnione przepisy dyrektywy ws. ochrony praw osób zgłaszających naruszenie praw Unii Europejskiej. 

Książka „Whistleblowing i wewnętrzne postępowania wyjaśniające" jest efektem doświadczeń autora, gromadzonych na przestrzeni kilkuletniej pracy w kancelarii. 

Spis treści książki „Whistleblowing i wewnętrzne postępowania wyjaśniające”
 
  • Rozdział I. Wprowadzenie. Whistleblowing jako problem prawny, organizacyjny (korporacyjny) i etyczny
  • Rozdział II. Whistleblowing – system sygnalizowania o nieprawidłowościach i ochrona sygnalisty
  • Rozdział III. Wewnętrzne postępowania wyjaśniające
  • Rozdział IV. Wyciąg z przepisów

Publikacja została wydana przez wydawnictwo Wolters Kluwer i jest dostępna w sklepie online.