Najciekawsze uchwały Sądu Najwyższego mające wpływ na pracodawców

2020.03.06

Sąd Najwyższy odgrywa ogromną rolę w interpretowaniu przepisów Kodeksu pracy od momentu jego uchwalenia w 1974 r. Szczególnie znaczące były uchwały podejmowane w składzie siedmioosobowym albo nawet całej izby – dotyczyły bowiem kluczowych kwestii dla stron stosunku pracy. Do dziś tego typu orzeczeń było 120. 

r.pr. Łukasz Kuczkowski, r.pr. Piotr Lewandowski, r.pr. Anna Boguska, r.pr. Katarzyna Wilczyk, r.pr. Paulina Zawadzka-Filipczykapl.adw. Magdalena Poręba wybrali najciekawsze i najistotniejsze z całego dorobku SN, które podzielili na 10 zagadnień tematycznych. Te orzeczenia mają istotny wpływ na funkcjonowanie stron stosunku pracy, dlatego każdy pracodawca powinien z nimi się zapoznać.

 1. Relacje ze związkami zawodowymi – uchwały siedmiu sędziów SN: z 20 grudnia 2012 r., sygn. akt III PZP 7/12 oraz z 21 listopada 2012 r., sygn. akt III PZP 6/12
 2. Wiek emerytalny a możliwość rozwiązania umowy o pracę – uchwały siedmiu sędziów SN: z 21 stycznia 2009 r., sygn. akt II PZP 13/08 oraz z 19 listopada 2008 r., sygn. akt I PZP 4/08
 3. Rozszerzenie możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu dyskryminacji – uchwała siedmiu sędziów SN z 28 września 2016 r., sygn. akt III PZP 3/16
 4. Pełna analiza w artykule „Kluczowe uchwały SN: 10 zagadnień istotnych dla pracodawców” dla Dziennik Gazeta Prawna.
 5. Zasady odpowiedzialności pracowników – uchwała całej izby SN – Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 29 grudnia 1975 r., sygn. akt V PZP 13/75
 6. Przedawnienie urlopu wypoczynkowego – uchwała siedmiu sędziów SN (mająca moc zasady prawnej) z 20 lutego 1980 r., sygn. akt V PZP 6/79
 7. Zmiana warunków pracy i płacy a konieczność wypowiedzeń zmieniających – uchwała siedmiu sędziów SN z 15 września 2004 r., sygn. akt III PZP 3/04
 8. Długość okresu wypowiedzenia a zakładowy staż pracy – uchwała siedmiu sędziów SN z 15 stycznia 2003 r., sygn. akt III PZP 20/02
 9. Roszczenia pracownika w przypadku choroby innej niż choroba zawodowa – uchwała siedmiu sędziów SN (mająca moc zasady prawnej) z 4 grudnia 1987 r., sygn. akt III PZP 85/86
 10. Odprawa w przypadku rozwiązania umowy o pracę w związku z przejściem zakładu pracy – uchwała siedmiu sędziów SN z 18 czerwca 2009 r., sygn. akt III PZP 1/09
 11. Zapewnienie noclegu w kabinie samochodu oraz ryczałt za nocleg w podróży służbowej kierowcy zatrudnionego w transporcie międzynarodowym – uchwały siedmiu sędziów SN: z 26 października 2017 r., sygn. akt III PZP 2/17 oraz z 12 czerwca 2014 r., sygn. akt II PZP 1/14

Pełna analiza w artykule „Orzecznictwo rozstrzyga wątpliwości dotyczące m.in. dyskryminacji czy urlopów” dla Dziennik Gazeta Prawna.