Raport prawny: Pracownicze Plany Kapitałowe

2020.02.17

Raport o PPK został przygotowany przez r. pr. Łukasza Kuczkowskiego, r. pr. Paulinę Zawadzką-Filipczyk oraz r. pr. Magdalenę Skwarę. Autorzy szczegółowo opisują zasady funkcjonowania nowego programu oszczędzania na emeryturę oraz czekające pracodawców obowiązki i kolejne kroki, które powinny wykonać, aby nie narażać się na sankcje.

Kto powinien zainteresować się raportem „Pracownicze Plany Kapitałowe – wybór i zasady oszczędzania”?

Firmy, które na dzień 30 czerwca 2019 r. zatrudniały co najmniej 50 osób, muszą wdrożyć pracownicze plany kapitałowe. Termin na podpisanie umowy o zarządzanie PPK upływa 24 kwietnia 2020 r., a umowy o prowadzenie programu – 11 maja 2020 r. Z kolei pracodawcy, którzy 31 grudnia 2019 r. zatrudniali co najmniej 20 osób, zostaną objęci ustawą o PPK już od 1 lipca 2020 r.

Do tego czasu organizacje muszą wybrać instytucję finansową (których na rynku jest tylko 20) i najkorzystniejszą ofertę dla pracowników. Za opóźnienie z podpisaniem umów grozi odpowiedzialność karna.

Wybór oferty i podpisanie umowy to tylko ułamek obowiązków, które czekają pracodawców w związku z nowym systemem emerytalnym. Jakie wymagania nakłada ustawa o pracowniczych planach kapitałowych na zatrudniających? Są to między innymi:

 • stała aktualizacja listy uczestników,
 • naliczanie wpłat i ich przekazywane,
 • pilnowanie osób, które zrezygnowały z oszczędzania w PPK,
 • przypominanie o automatycznym odnowieniu programu po 4 latach od daty rezygnacji,
 • powiadamianie najmniej zarabiających o możliwości zadeklarowania niższych wpłat do PPK,
 • monitorowanie zarobków.

Co zawiera raport o PPK?

 1. Pozorna powszechność nie gwarantuje sukcesu. Prawo wypisania się z PPK i wycofania środków w każdym czasie przeczy istocie systemu oszczędzania na starość, s. 3-4
 2. Trzeba zawrzeć dwie umowy. Z wybraną instytucją podmiot zatrudniający podpisze zarówno umowę o zarządzanie, jak i o prowadzenie PPK, s.5-7
 3. Wpłaty nie tylko od firmy i uczestnika. Zachętą do oszczędzania jest 250 zł na początek i coroczna dopłata z Funduszu Pracy, s. 7-8
 4. Można oszczędzać nie dłużej niż do 70. roku życia. To wiek zatrudnionych osób determinuje sposób przystąpienia do programu, s. 9-10
 5. Kłopotliwe terminy. Nie ma jasności zarówno co do daty, w jakiej należy zawrzeć umowę z PPK, jak i tego, kiedy dokonać pierwszej wpłaty, s. 11-12
 6. Jaki wiek, takie zasady inwestowania. Im starszy uczestnik PPK, tym polityka funduszu lokowania jego środków będzie bardziej zachowawcza, s. 12-13
 7. Wspólny wybór instytucji zarządzającej. Decyzję o wyborze instytucji prowadzącej PPK pracodawca powinien podjąć ze związkami lub reprezentacją pracowników, s. 14
 8. Alternatywą mógł być pracowniczy program emerytalny. Z przymusu tworzenia PPK może zwolnić założenie PPE, s. 15-16

Raport został wydany przez dziennik Rzeczpospolita i jest dostępny na stronie wydawcy.