Przewodnik | Poland Corporate Immigration 2020

2020.06.29

Przewodnik Comparative Legal Guide: Corporate Immigration 2020 stanowi przegląd najważniejszych zasad i regulacji dotyczących imigracji biznesowej, obowiązujących w różnych jurysdykcjach na całym świecie. 

Rozdział dotyczący Polski przygotowany został przez zespół Immigration & Global Mobility.

Opracowanie odpowiada na podstawowe pytania dotyczące podstaw prawnych regulujących zasady wjazdu i pobytu cudzoziemców w Polsce oraz zadań organów odpowiedzialnych za sprawy imigracyjne. Przedstawia wytyczne w zakresie przyjazdu do Polski w celach biznesowych. Przybliża również procedury uzyskania odpowiednich zezwoleń uprawniających do pobytu oraz świadczenia pracy na terytorium Polski. 

W opracowaniu nie pominięto także informacji na temat zgodności z obowiązującymi zasadami zatrudnienia cudzoziemców oraz ewentualnych konsekwencji w przypadku naruszenia tych zasad.

Publikacja została przygotowana w sposób kompleksowy, ale jednocześnie przystępny tak, aby ułatwić nawigację w przepisach dotyczących wjazdu i pobytu obcokrajowców w Polsce. 

Jakie tematy zostały poruszone w przewodniku?

 • Goście biznesowi
 • Zgodność z przepisami imigracyjnymi i nielegalna praca
 • Imigracja korporacyjna - informacje ogólne
 • Wizy dla osób o wysokich kwalifikacjach
 • Zezwolenia w celu założenia działalności
 • Zezwolenia na pracę tymczasową
 • Zezwolenia w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa
 • Zezwolenia na pracę dla nowych pracowników
 • Warunki pobytu dla posiadaczy zezwoleń na pracę
 • Członkowie rodzin
 • Zezwolenie na pobyt stały
 • Przeszkody w uzyskaniu wizy lub zezwolenia

Pobierz przewodnik Comparative Legal Guide – Corporate Immigration 2020.