Po urlopie macierzyńskim czy rodzicielskim trudniej o zasiłek na dziecko | PRO HR Press

2020.09.17

We wrześniu pracownicy ponownie mogą skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Wśród pracowników ubiegających się o powyższe świadczenie są również świeżo upieczeni rodzice, powracający z urlopów macierzyńskich lub rodzicielskich.
 

Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim / rodzicielskim…

Powyższa grupa pracowników bardzo często wnioskuje o udzielenie urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po zakończeniu urlopów związanych z rodzicielstwem. Pracodawca musi wyrazić zgodę na taki wypoczynek i nie może ingerować w jego wymiar lub termin.

… bez prawa do zasiłku

Okazuje się jednak, że w powyższej sytuacji ZUS odmawia zasiłku pracownikom. Dzieje się tak, ponieważ zasiłek nie przysługuje w okresie, w którym pracownik otrzymuje wynagrodzenie, a tak jest w przypadku urlopu wypoczynkowego. Wśród przypadków, których urlop ulega przerwaniu z mocy prawa, nie ma natomiast przyznania pracownikowi dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Skrócenie urlopu wypoczynkowego

Choć przepisy prawa pracy przewidują możliwość odwołania pracownika z urlopu wypoczynkowego przez pracodawcę, to już pracownik nie ma prawa zgłoszenia wiążącego dla pracodawcy żądania, dotyczącego skrócenia urlopu (po to, by np. skorzystać z zasiłku). Niektórzy pracownicy proszą o to pracodawców, ale ci ostatni nie muszą się na to zgadzać. Z praktyki wynika, że pracodawcy podchodzą do takich próśb bardzo różnie.

Powrót po dodatkowym zasiłku po urlopach związanych z rodzicielstwem

Po zakończeniu urlopów związanych z rodzicielstwem, pracodawca ma obowiązek dopuszczenia pracownika do pracy na dotychczasowym stanowisku, a w następnej kolejności równorzędnym bądź innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym. 

Z przepisów nie wynika wprost czy powyższy obowiązek pozostaje aktualny, jeżeli bezpośrednio po ww. urlopie o charakterze rodzicielskim pracownik skorzystał z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Naszym zdaniem tak, ponieważ okres pobierania zasiłku opiekuńczego bezpośrednio po urlopach związanych z rodzicielstwem (w przeciwieństwie do zwolnienia lekarskiego pracownika) stanowi niejako przedłużenie urlopów związanych z rodzicielstwem

Pełny artykuł autorstwa dr Iwony Jaroszewskiej-Ignatowskiej i r.pr. Zuzanny Rosner-Laskorzyńskiej ukazał się w Rzeczpospolitej pt. „Kiedy rodzic nie otrzyma prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego” (wydanie od 17 września 2020 r.).