Ochrona danych osobowych kandydata do pracy | PRO HR Press

2020.08.27

Pracodawcy często zastanawiają się, o jakie informacje mogą prosić kandydata w trakcie rekrutacji. Tymczasem nie wszystkie dane osobowe mają identyczny status. 

Pracodawca może żądać niektórych z nich bezwarunkowo, a innych – tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku. 

Pewne dane mogą być przetwarzane jedynie w drodze wyjątku (gdy taki obowiązek wynika z przepisów) albo mogą być przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata lub wręcz z jego inicjatywy. 

Pracodawca, pozyskujący informacje i dokumenty od kandydatów, musi też pamiętać o podstawowych zasadach przetwarzania danych osobowych.

W praktyce wątpliwości budzi również okres przechowywania danych osoby, ubiegającej się o zatrudnienie. Pracodawcy wybierają w tym zakresie różne rozwiązania, choć stanowisko UODO jest w tym względzie dość rygorystyczne.

Pełen artykuł autorstwa r.pr. Katarzyny Dobkowskiej i r.pr. Zuzanny Rosner-Laskorzyńskiej pt. „Rekrutacja a dane osobowe: kandydat do pracy nie musi mówić o sobie wszystkiego” ukazał się w dzienniku Rzeczpospolita.