Najważniejsze wyroki SN z zakresu prawa HR w 2019 r. | PRO HR Press

2020.03.05

Co roku organizujemy konferencję „10 Orzeczeń”, podczas której prezentujemy najważniejsze decyzje Sądu Najwyższego dotyczące prawa HR. Wyjaśniamy wiele ważnych kwestii, a także ostrzegamy pracodawców przed konsekwencjami błędnych działań.

W dzisiejszym wydaniu dziennika Rzeczpospolita adw. Bartłomiej Raczkowski i apl.adw. Zuzanna Lewandowska omawiają 10 ubiegłorocznych wyroków, które zostały uznane za najważniejsze dla praktyki HR.

O jakich orzeczeniach piszemy na stronach Rzeczpospolitej?

  1. Fikcyjna likwidacja stanowiska uzasadni przywrócenie terminu do odwołania (wyrok SN z 9 stycznia 2019 r., II PK 246/17)
  2. Zakaz konkurencji nie może być nadmierny (wyrok SN z 5 marca 2019 r., II CSK 58/18)
  3. To samo kryterium pozwala raz zróżnicować pensje (wyrok SN z 14 marca 2019 r., II PK 310/17)
  4. Początek biegu terminu na dyscyplinarkę (wyrok SN z 24 kwietnia 2019 r., II PK 7/18)
  5. Urlop wypoczynkowy nie pozbawi rodzica ochrony (wyrok SN z 24 kwietnia 2019 r., II PK 343/17)
  6. Premia dla członka zarządu wolna od składek (wyrok SN z 9 maja 2019 r., III UK 117/18)
  7. Postępowanie dyscyplinarne bez naruszania dóbr osobistych (wyrok SN z 23 maja 2019 r., III PK 72/18)
  8. Skuteczność przejścia zależy nie tylko od zawarcia umowy (wyrok SN z 18 czerwca 2019 r., I UK 159/18)
  9. PIT od wynagrodzeń ma liczyć płatnik, a nie podatnik (wyrok SN z 13 sierpnia 2019 r., II FSK 2997/17)
  10. ZUS może zażądać zwrotu zasiłku od płatnika (wyrok SN z 11 grudnia 2019 r., III UZP 7/19)

Przeczytaj artykuł „Najważniejsze wyroki wydane w sprawach pracowniczych w 2019 r.”