Czas pracy w praktyce | Biblioteka PRO HR

2020.05.19

czas-pracy-w-praktyceOpracowanie daje praktyczne odpowiedzi na najbardziej problemowe pytania pracodawców i pracowników związane z organizacją i rozliczaniem czasu pracy.
Zawiera szczegółowe omówienie trudnych zagadnień związanych z czasem pracy. Kompleksowo analizuje rozwiązania dotyczące czasu pracy w epoce pandemii COVID-19.

Autorem książki jest r.pr. Iwona Jaroszewska-Ignatowska.

Publikacja „Czas pracy w praktyce” wyjaśnia problematykę:
 
 • podróży służbowych, wyjazdów integracyjnych i szkoleń pracowników w kontekście czasu pracy, 
 • tworzenia harmonogramów pracy (grafików), 
 • zlecania i rozliczania nadgodzin, 
 • pracy w dni wolne,
 • prowadzenia dokumentacji związanej z czasem pracy, w tym również ewidencji,
 • systemów czasu pracy i możliwości ich zastosowania w praktyce z zależności od potrzeb biznesowych pracodawcy,
 • organizowania i rozliczania dyżurów pracowników, 
 • ryzyk i odpowiedzialności menedżerów za prawidłowe organizowanie pracy, jej planowanie i rozliczanie,
 • rozliczania czasu pracy niepełnoetatowców i pracowników młodocianych,
 • organizacji czasu pracy w epoce pandemii koronawirusa,
 • pracy zdalnej oraz regulacji dotyczących czasu pracy znajdujących się Tarczy Antykryzysowej.

Poradnik pomaga w prawidłowym planowaniu i rozliczaniu czasu pracy pracowników.

Spis treści książki „Czas pracy w praktyce”
 
 • Wstęp 
 • Czas pracy definicja 
 • Pojęcia niezbędne do planowania i rozliczania czasu pracy
 • Czas pracy a podróż służbowa 
 • Czas pracy a szkolenia
 • Systemy czasu pracy
 • Przerwy w pracy i okresy odpoczynku
 • Przestój w pracy
 • Praca w godzinach nadliczbowych
 • Praca w dniach wolnych
 • Praca w porze nocnej
 • Praca kadry zarządzającej, pracowników niepełnoetatowych i młodocianych
 • Ewidencja czasu pracy
 • Rozwiązania dotyczące czasu pracy związane z COVID-19
 • Akty prawne 


Opracowanie jest dostępne do kupienia na stronie wydawnictwa Wolters Kluwer.

Pobierz fragment książki „Czas pracy w praktyce”.

Zobacz plik PDF