Koniec okresu przejściowego Brexitu zbliża się wielkimi krokami.

2020.11.19

Już tylko 6 tygodni dzieli nas od nowej rzeczywistości wynikającej z wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Jak ta rzeczywistość ma wyglądać od 01.01.2021?

  • Na podstawie umowy o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE Brytyjczycy, obywatele UE oraz członkowie ich rodzin korzystający z prawa pobytu oraz kontynuujący zamieszkanie w dotychczasowym państwie po 31.12.2020 r. zachowają swoje uprawnienia. W zależności od uregulowań lokalnych mogą być zobowiązani do przejścia przez procedurę potwierdzenia nabycia statusu na podstawie umowy o wystąpieniu.
  • Osoby, które nie korzystały z prawa pobytu przed zakończeniem okresu przejściowego i wjadą do Wielkiej Brytanii lub państwa UE, będą obowiązane do uzyskania właściwych zezwoleń umożliwiających podjęcie pracy. Dotyczy to zarówno zatrudnienia lokalnego, jak i pracowników delegowanych.
  • W Polsce planowane jest wprowadzenie specjalnego zezwolenia dla Brytyjczyków, którzy przed zakończeniem okresu przejściowego przebywali na terytorium naszego kraju jako pracownicy delegowani i kontynuują swój pobyt po 31.12.2020 r.
  • Zasady zapewniania właściwych warunków zatrudnienia pracownikom delegowanym do Polski bądź do Wielkiej Brytanii pozostaną bez zmian.
  • Możliwym jest, że wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE będzie wiązało się z brakiem możliwości uzyskiwania zaświadczenia A1 dla pracowników delegowanych do Wielkiej Brytanii.

Więcej w artykule dr Michała Kacprzyka i Marty Dudczak „Brexit to zmiany również w transgranicznym zatrudnieniu” dla Dziennik Gazeta Prawna (artykuł z 19 listopada 2020 r.).