Bartłomiej Raczkowski z funkcją w American Bar Association

2020.06.19

Bartłomiej Raczkowski, Partner zarządzający w kancelarii Raczkowski, został powołany na stanowisko Wiceprzewodniczącego Outreach to International Lawyers Committee of the American Bar Association’s Labour and Employment Law Section. Komitet zajmuje się promocją Sekcji Prawa Pracy ABA wśród międzynarodowych prawników.

Sekcja gromadzi ponad 20.000 członków specjalizujących się we wszystkich kierunkach doradztwa w zakresie prawa pracy – są prawnicy reprezentujący pracodawców, związki zawodowe, pracowników, sektor publiczny i prawnicy neutralni. Sekcja promuje zrównoważoną dyskusję na temat problemów związanych z zatrudnieniem na całym świecie. Jej członkowie badają i dyskutują rozwój międzynarodowych kwestii pracowniczo-prawnych i praktyki prawa pracy, szczególnie w zakresie dotyczących amerykańskich przedsiębiorstw działających za granicą.

Bartłomiej niedawno zakończył swoją kadencję jako przewodniczący European Employment Lawyers Association (EELA). Nadal jest członkiem zarządu EELA. Celem EELA jest zbliżanie prawników praktykujących prawo pracy w Unii Europejskiej; poprawę wdrażania i zrozumienia „social dimension”, wymianę poglądów na temat sposobu jego wdrożenia oraz wzmocnienie więzi między prawnikami UE zajmującymi się prawem pracy.

Bartłomiej miał w przeszłości oraz nadal sprawuje wiele innych jeszcze funkcji publicznych: był Członkiem Założycielem i Przewodniczącym Sekcji Prawa Pracy Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, założycielem i Przewodniczącym Stowarzyszenia Prawa Pracy, członkiem Steering Committee International Forum on Employment Law, członkiem Employment and Industrial Relations Committee IBA.