ZUS - Wynagrodzenie za licencję podlega składkom

2019.11.22

Prawa majątkowe do programu komputerowego stworzonego przez pracownika w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, przysługujące z mocy ustawy pracodawcy, na skutek rezygnacji z nich przez pracodawcę zostały „zamienione” na prawo do wykupu licencji. Wynagrodzenie za prawo do wykupu licencji nie straciło charakteru wynagrodzenia za wykonywanie obowiązków ze stosunku pracy będącego podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 31 stycznia 2019 r. (III UK 25/18). Spółka zatrudniała pracownika na stanowisku spedytora za wynagrodzeniem zbliżonym do minimalnego. Po pewnym czasie to stanowisko zostało zmienione na podstawie aneksu na „spedytora międzynarodowego”. Do obowiązków pracownika należało m.in. pozyskiwanie klientów, przyjmowanie zleceń transportowych i rejestrowanie ich w systemie, przekazywanie dyspozycji kierowcom oraz następnie kontrola przewozu — r. pr. Łukasz Chruściel komentuje dla Rzeczpospolitej. 

Artykuł dostępny jest tutaj.