ZUS podważy działalność podjętą dla pozoru

2019.05.16

Zarejestrowanie działalności gospodarczej i towarzyszące temu zadeklarowanie nieznajdującej pokrycia w przewidywanych zyskach wysokiej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne, a przy tym ze świadomością istnienia przeszkód do prowadzenia tej działalności, może wskazywać na intencję nie tyle podjęcia i wykonywania zarobkowej działalności gospodarczej o charakterze ciągłym, lecz włączenia do systemu ubezpieczeń społecznych w celu uzyskania wysokich świadczeń, pomimo podjęcia krótkotrwałych czynności po zarejestrowaniu działalności gospodarczej — r. pr. Łukasz Chruściel komentuje dla Rzeczpospolita. 

Artykuł dostępny jest tutaj.