Zmiany z 4 maja 2019 r. do kodeksu pracy i ustawy o zakładowym fundusu świadczeń socjalnych w zakresie przetwarzania danych osobowych pracowników

2019.07.30

4 maja 2019 r. weszły w życie zmiany do ponad 160 ustaw mające zapewnić zgodność prawa krajowego z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ("RODO"). Wśród zmienionych ustaw znalazł się kodeks pracy oraz ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ("ustawa o zfśs") w zakresie przetwarzania danych osobowych pracowników, wskazując m.in. nowy zakres danych cy też podstawy przetwarzania, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością weryfikacji procesów przetwarzania u pracodawców ich modyfikacji — r. pr. Paweł Sych wyjaśnia w artykule dla Magazynu ODO. 

Artykuł dostępny jest tutaj.