Zleceniobiorcy zaważą na strajku. To niespodziewane skutki ostatniej nowelizacji

2019.02.14

Wpływ na powodzenie referendum strajkowego mają obecnie nie tylko pracownicy, lecz także zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych. Jednak trudniej przez to osiągnąć wymaganą frekwencję. Zdaje się więc, że ustawodawca osiągnął nie to, czego chciał. Wszystkiemu winna jest nowelizacja ustawy o związkach zawodowych uchwalona w ubiegłym roku (ustawa z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. poz. 1608). Na jej mocy zmieniona została nie tylko sama ustawa o związkach zawodowych (z 23 maja 1991 r.; t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1881), lecz także ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (z 23 maja 1991 r.; t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 174). W tej ostatniej zmianę przeprowadzono bardzo sprytnie. Mianowicie w jej art. 6 przyjęto, że wszędzie tam, gdzie przepisy ustawy mówią o pracownikach, mają one odpowiednie zastosowanie do innych niż pracownicy osób wykonujących pracę zarobkową — r. pr. Robert Stępień komentuje dla Dziennika Gazety Prawnej. 

Artykuł dostępny jest tutaj.