Zlecenie po etacie z zapłatą za nadgodziny

2019.01.10

W przypadku zawarcia poza umową o pracę także umowy zlecenia z tym samym pracodawcą w celu obejścia ustawy, przy obliczaniu wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych – w myśl art. 1511 § 3 kodeksu pracy – wynagrodzenie zasadnicze z umowy o pracę, stanowiące podstawę obliczania dodatku, mogłoby być podwyższone o wynagrodzenie z umów zlecenia, gdyby czynności wynikające z umów zlecenia były wykonywane w tym samym czasie, co obowiązki na podstawie umów o pracę. Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 12 kwietnia 2018 r. (II PK 32/17) — r. pr. Paweł Sych komentuje dla Rzeczpospolita. 

Artykuł dostępny jest tutaj.