Zbieranie danych na potrzeby ZFŚS z problemami

2019.05.30

Po wdrożeniu RODO nie jest pewne, kto ma składać oświadczenia dotyczące członków rodziny pracownika ubiegającego się np. o zapomogę. Nie ma też jednomyślności co do podstaw ich przetwarzania. Zmiany, które od 4 maja wprowadziła ustawa z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO (Dz.U. poz. 730), objęły także przepisy o funduszu socjalnym. Na mocy tej nowelizacji wprowadzono nowy art. 8 ust. 1a ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (z 4 marca 1994 r., t.j. z 2018 r. poz. 1316 ze zm.), zgodnie z którym udostępnienie pracodawcy danych osobowych osoby uprawnionej do korzystania z funduszu w celu przyznania ulgowej usługi, świadczenia bądź dopłaty z ZFŚS, następuje w formie oświadczenia. Na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że pracodawcy powinni być zadowoleni. Wreszcie wiadomo, na jakiej podstawie pracownicy korzystający z funduszu powinni przekazywać im dane osobowe. Bo co do tego były wątpliwości, zwłaszcza po 25 maja 2018 r., gdy zaczęliśmy stosować RODO. Okazuje się jednak, że kłopotliwy jest już sam charakter oświadczenia, o którym mowa w ww. przepisie — r. pr. Łukasz Chruściel komentuje dla Dziennika Gazety Prawnej. 

Artykuł dostępny jest tutaj.