Zarzut mobbingu czy dyskryminacji należy skonkretyzować

2019.02.07

W procesie o odszkodowanie przewidziane w art. 611 k.p. nie jest możliwe obarczenie pracodawcy prima facie niewykonalnym obowiązkiem udowodnienia faktów negatywnych (niedopuszczenia się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracodawcy wobec pracownika), jeśli pracownik nie skonkretyzuje okoliczności faktycznych, które uznaje za przejaw ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracodawcy.
Tak uznał Sąd Najwyższy w wyroku z 18 kwietnia 2018 r. (II PK 49/17) — r. pr. Sandra Szybak-Bizacka komentuje dla Rzeczpospolitej. 

Artykuł dostępny jest tutaj.