Wypadek przy pracy nie zawsze z odszkodowaniem

2019.03.22

Do zastosowania odpowiedzialności pracodawcy za wypadek przy pracy w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa wprowadzanego w ruch za pomocą sił przyrody nie wystarcza, aby przedsiębiorstwo bezpośrednio wykorzystywało elementarne siły przyrody (energię elektryczną, gaz, parę, paliwa płynne itp.). Współcześnie trudno bowiem znaleźć zakład pracy, w którym nie są wykorzystywane energia elektryczna, paliwa płynne lub energia cieplna, mające swoje źródło w siłach przyrody. Inaczej rzecz ujmując, samo użycie w przedsiębiorstwie poszczególnych maszyn zaopatrzonych w silniki (np. elektryczne, spalinowe) lub urządzeń, w których wykorzystywane są siły przyrody, nie daje jeszcze podstawy do zastosowania art. 435 § 1 kodeksu cywilnego. Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 27 września 2018 r. (III PK 77/17) — r. pr. Paweł Sych komentuje dla Rzeczpospolitej. 

Artykuł dostępny jest tutaj.