Współdziałanie administratora z przetwarzającym w trakcie kontroli UODO

2019.05.24

Zawarcie i realizacja umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych nie zwalnia administratora z ciążących na nim obowiązków wynikających z przepisów rodo. Niezależnie od sposobu zorganizowania procesów przetwarzania danych osobowych administrator powinien mieć możliwość sprawowania pełnej kontroli nad tym, co dzieje się z danymi osobowymi, za które jest odpowiedzialny — apl. radc. Adrian Szutkiewicz wyjaśnia w artykule dla ABI EXPERT. 

Artykuł dostępny jest tutaj.