UODO może zmienić zdanie o Planach

2019.11.07

Firma ma prawo żądać danych identyfikacyjnych (w tym np. numeru telefonu oraz adresu e-mailowego) od pracownika na potrzeby uczestniczenia w pracowniczych planach kapitałowych (PPK). O ile oczywiście zatrudniony posiada np. pocztę elektroniczną. Pracodawca nie będzie potrzebował zgody podwładnego do pozyskania i przetwarzania takich danych oraz do ich przekazania instytucji, z którą zawrze umowę o prowadzenie PPK. Takie stanowisko w kwestii danych identyfikacyjnych może przedstawić Urząd Ochrony Danych Osobowych. Na razie nieoficjalna wersja tego dokumentu jest dostępna i komentowana na portalach internetowych dotyczących zatrudnienia- r. pr. Paulina Zawadzka-Filipczyk komentuje dla Dziennika Gazety Prawnej.

Artykuł dostępny jest tutaj.