Umowy z zarządami spółek giełdowych będą (prawie) jawne

2019.11.29

Do końca czerwca 2020 roku walne zgromadzenia spółek giełdowych muszą przyjąć politykę wynagrodzeń. Każdy będzie miał do niej wgląd. To na ich podstawie będą wypłacane pensje członków zarządów i rad nadzorczych. Trzeba dostosować umowy do nowych regulacji - w przeciwnym razie grozi grzywna lub sprawa w sądzie. Już od soboty, 30 listopada zacznie obowiązywać nowelizacja z 16 października 2019 r. ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („ustawa o ofercie”). Wprowadza ona wiele nowych obowiązków dla spółek. Będą musiały m.in. opracować politykę zaangażowania, mieć zgodę rady nadzorczej na zawarcie istotnych transakcji, a także przeznaczyć więcej pieniędzy na emisje papierów wartościowych. Przede wszystkim jednak czeka je opracowanie i przyjęcie polityki wynagrodzeń — r. pr. Sławomir Paruch komentuje dla serwisu prawo.pl

Artykuł dostępny jest tutaj.