To koniec turystyki pobytowej. Niestety wbrew interesom polskich przedsiębiorców

2019.06.06

Na zatrudnienie pracowników spoza UE muszą czekać dłużej niż dotychczas. A wszystko przez nowe ograniczenia, które nie idą w parze z otwieraniem polskiego rynku pracy w inny sposób. 27 kwietnia br. weszła w życie dość znacząca nowelizacja ustawy o cudzoziemcach (z 22 lutego 2019 r., Dz.U. poz. 577). Miała ona na celu przede wszystkim implementację przepisów dyrektywy unijnej 2016/801/UE w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych, odbycia studiów i szkoleń, w związku z czym zmiany nią wprowadzone głównie dotyczą właśnie mobilności studenckiej i naukowców. Równocześnie ustawodawca „przemycił” jednak do ustawy dwie nowe przesłanki odmowy wydania zezwolenia:

  • na pobyt czasowy i pracę (tzw. zezwolenie jednolite) oraz
  • zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (tzw. Blue Card).

Rozwiązanie, które miało na celu ukrócenie tzw. turystyki pobytowej, w praktyce może przyczynić się do znacznego utrudnienia zatrudniania cudzoziemców, w szczególności pochodzących z południowej Azji — adw. Karolina Schiffter oraz apl. radc. Kinga Polewka komentują dla Dziennika Gazety Prawnej. 

Artykuł dostępny jest tutaj.