The Comparative Law Yearbook of International Business Volume 41

2019.11.05

Niniejsze wydanie Comparative Law Yearbook International Business obejmuje zarówno szczegółową dyskusję na temat pojęcia „kreatywności” w różnych systemach praw autorskich, oznaczenie produktów, biznesu i przedsiębiorców w otoczeniu prawnym danego państwa czy też zagadnienie nowej odpowiedzialności karnej przedsiębiorstw. Autorzy, praktycy i naukowcy m.in. z  Polski, Rumunii, Grecji, Iranu przedstawiają różne perspektywy.

Autorzy rozdziału Poland: adw. Janusz Tomczak, adw. dr Damian Tokarczyk oraz apl. adw. Ewelina Rutkowska

Publikacja została wydana przy współpracy z Wolters Kluwer.

Komentarz do nabycia TUTAJ.