Skutki zajęcia pensji odczuje nie tylko pracownik

2019.02.14

Wiążą się z tym również dodatkowe obowiązki po stronie pracodawcy. Co istotne, mogą one powstać także po ustaniu stosunku pracy. Najistotniejszą kwestią związaną z zajęciem wynagrodzenia jest dokonywanie potrąceń na rzecz komornika. Wysokość dopuszczalnych potrąceń, jak również kwoty wolnej od potrąceń, zależy od rodzaju zobowiązania. W przypadku świadczeń alimentacyjnych potrąceniu podlegają kwoty do wysokości trzech piątych wynagrodzenia. W odniesieniu do pozostałych roszczeń jest to 50 proc. wynagrodzenia. W żadnym wypadku pracownik nie może jednak otrzymywać kwoty niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. W przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy kwoty potrąceń oraz kwota wolna od potrąceń podlegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru etatu dłużnika — apl. radc. Krzysztof Gruszka komentuje dla Dziennika Gazety Prawnej. 

Artykuł dostępny jest tutaj.