Składka chorobowa musi wyjść z banku

2019.01.10

Dla ustalenia daty zapłaty składki znaczenie ma data obciążenia rachunku (data, w której rachunek bankowy został pomniejszony o kwotę składki), a nie data wystawienia polecenia, jak również nie data zwiększenia kwoty na rachunku wierzyciela (Zakładu Ubezpieczeń Społecznych). Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 19 września 2017 r. (II UK 417/16) — r. pr. Łukasz Chruściel komentuje dla Rzeczpospolitej. 

Artykuł dostępny jest tutaj.