Sąd orzekł utratę zasiłku za cały czas choroby, nie tylko jednego zwolnienia

2019.02.14

Skoro ubezpieczony wykonywał pracę w okresie objętym kontrolowanym zaświadczeniem, to można niekiedy domniemywać, że robił tak również wcześniej. Taki wyrok to wyłom w dotychczasowej linii orzeczniczej
Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ubezpieczony, który wykonuje pracę zarobkową w okresie orzeczonej niezdolności do pracy, traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia. Sankcja ta wynika z istoty zasiłku chorobowego, który ma zrekompensować utratę wynagrodzenia spowodowaną niezdolnością do pracy. Skoro ubezpieczony mimo orzeczonej niezdolności jest w stanie podejmować działalność lub pracę w celach zarobkowych, to nie traci źródła przychodu i nie powinien uzyskiwać rekompensaty z tego tytułu — r. pr. Łukasz Chruściel oraz apl. radc. Kinga Polewka komentują dla Dziennika Gazety Prawnej. 

Artykuł dostępny jest tutaj.