Rzetelna weryfikacja liczby członków związku zawodowego

2019.11.28

Od stycznia 2019 r. pracodawca ma narzędzie, aby zweryfikować liczbę członków deklarowaną przez organizację związkową. Weryfikacji dokonuje sąd w postępowaniu nieprocesowym. Niestety , sądy przyjmują uproszczony model postępowania, sprowadzając je do potwierdzenia oświadczeń składanych przez związek zawodowy. Skutek jest odwrotny do zamierzonego — zamiast weryfikacji liczby członków, sąd potwierdza swoją powagą twierdzenia związku zawodowego. Można to jednak zrobić rzetelnie — r. pr. Sławomir Paruch oraz r. pr. Robert Stępień komentują dla kwartalnika Prawo Pracy. 

Artykuł dostępny jest tutaj.