Rola partnerów społecznych przy zakładaniu PPK

2019.01.09

Od dnia 1.07.2019 r. pierwsza grupa podmiotów zatrudniających zostanie objęta ustawą z 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) (Dz.U.poz. 2215) i w konsekwencji w następnych miesiącach będzie zobowiązana założyć PPK. Realizacja tego obowiązku wiąże się m.in. z wyborem instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK. Podmioty zatrudniające nie mają jednak pełnej swobody tego wyboru, ustawa o PPK nakłada bowiem na nich obowiązek włączenia w ów proces strony społecznej — r. pr. Paula Koczara komentuje dla Personel Plus. 

Artykuł dostępny jest tutaj.