Raport prawny: Pracownicze Plany Kapitałowe -wybór i zasady oszczędzania

2019.02.22

1 lipca 2019 r. pierwsi przedsiębiorcy zostaną objęci obowiązkiem tworzenia pracowniczych planów kapitałowych (PPK). W pierwszej kolejności dotyczyć to będzie podmiotów zatrudniających co najmniej 250 osób. W kolejnych, półrocznych okresach, obowiązek tworzenia PPK obejmie coraz to mniejszych przedsiębiorców. Docelowo, poza nielicznymi wyjątkami, programy powinny funkcjonować u wszystkich polskich (i niektórych zagranicznych) przedsiębiorców. W ten sposób ustawodawca realizuję przesłankę powszechności PPK, przynajmniej po stronie podmiotów zatrudniających 

Właśnie ukazał się raport Rzeczpospolitej na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Autorami publikacji są: r. pr. Łukasz Kuczkowski, r. pr. Paulina Zawadzka-Filipczyk oraz r. pr. Magdalena Skwara

Zapraszamy do lektury!

SPIS TREŚCI:

  • Pozorna powszechność nie gwarantuje sukcesu prawo wypisania się z ppk i wycofania środków w każdym czasie przeczy istocie systemu oszczędzania na starość 3–4
  • Trzeba zawrzeć dwie umowy z wybraną instytucją podmiot zatrudniający podpisze zarówno umowę o zarządzanie, jak i o prowadzenie ppk 5–7
  • Wpłaty nie tylko od firmy i uczestnika zachętą do oszczędzania będzie 250 zł na początek i coroczna dopłata z funduszu pracy 7–8
  • Można oszczędzać nie dłużej niż do 70. roku życia to wiek zatrudnionych będzie determinował sposób przystąpienia do ppk 9–10
  • Kłopotliwe terminy nie ma jasności zarówno co do daty, w jakiej należy zawrzeć umowę z ppk, jak i tego, kiedy dokonać pierwszej wpłaty 11–12
  • Jaki wiek, takie zasady inwestowania im starszy uczestnik ppk, tym polityka funduszu lokowania jego środków będzie bardziej zachowawcza 12–13
  • Wspólny wybór instytucji zarządzającej decyzję o wyborze instytucji prowadzącej ppk pracodawca powinien podjąć ze związkami lub reprezentacją pracowników 14
  • Alternatywą pracowniczy program emerytalny z przymusu tworzenia ppk może zwolnić założenie ppe. Trzeba się jednak pospieszyć 15–16
     

Raport dostępny jest tutaj.