PRO HR TAX: Test przedsiębiorcy – ciąg dalszy | Paliwo do aut służbowych w ryczałcie

2019.06.17

Test przedsiębiorcy – ciąg dalszy 

  • W nawiązaniu do PROHR Alertu z 23 kwietnia 2019, chcielibyśmy wrócić do kwestii tzw. „testu przedsiębiorcy”. 
  • Wskutek burzy medialnej Rząd odciął się od pomysłu wprowadzenia testu przedsiębiorcy. Zakładano jednak, że dotyczy to samej nazwy testu, a pomysł walki z fikcyjnymi przedsiębiorcami jest cały czas na agendzie Rządu.
  • Jak się okazuje zakładano słusznie. W ubiegłym tygodniu, Wiceminister Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską wskazał, że co prawda Ministerstwo Finansów nie ma planów wzmożonej kontroli indywidualnych przedsiębiorców, jednakże przyjęta przez Rząd i przesłana do Komisji Europejskiej Aktualizacja Programu Konwergencji przewiduje uszczelnienie kwalifikacji przychodów do źródła pozarolnicza działalność gospodarcza. 
  • Do tego celu wykorzystane zostaną regulacje już istniejące w przepisach podatkowych, a nie nowe specjalnie stworzone.
  • Należy się więc w dalszym ciągu liczyć z kontrolami w tym zakresie i w przypadku skutecznego zakwestionowania takiego rozwiązania, koniecznością korekty rozliczeń podatkowych i ubezpieczeniowych po stronie przedsiębiorcy i spółki.


Paliwo do aut służbowych w ryczałcie

  • Zgodnie przepisami podatkowymi, wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w wysokości zryczałtowanej uzależnionej od pojemności silnika: 250 zł lub 400 zł miesięcznie. Przepisy milczą o tym, czy koszt zakupu paliwa zużytego w celach prywatnych zawiera się w powyżej wskazanej kwocie ryczałtu. 
  • Zagadnienie to, w zasadzie od początku obowiązywania przepisu w ustawie o PIT, jest różnie interpretowane przez sądy i przez organy podatkowe. Wyroki sądów potwierdzają, że w omawianych kwotach ryczałtu zawierają się też dodatkowe koszty związane z zakupem paliwa. Sądy argumentują, że nie można wykorzystywać samochodu bez uprzedniego zatankowania paliwem. Przepis przecież wprost mówi o wykorzystywaniu samochodu, czyli o czerpaniu z niego pożytku. Odmienne stanowisko co do zasady zajmuje Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnych interpretacjach podatkowych.
  • Ostatnio jednak Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał kilka interpretacji, w których zgodził się ze stanowiskiem przedstawionym przez wnioskodawców, tj. że koszt paliwa zawiera się w kwocie ryczałtu.  Jednakże miało to miejsce tylko w sytuacjach, kiedy wnioskodawcy skutecznie zaskarżyli uprzednio wydane interpretacje indywidualne i uzyskali korzystne wyroki sądów.  Pozostali podatnicy i płatnicy, muszą nadal liczyć się z otrzymaniem negatywnej interpretacji od Dyrektora KIS. Dopiero skuteczne jej zaskarżenie może otworzyć drogę do ponownego, tym razem pozytywnego, rozpatrzenia sprawy przez Dyrektora KIS.

 

KONTAKT

Katarzyna Serwińska
Doradca podatkowy/ Partner
katarzyna.serwinska@raczkowski.eu

Tomasz Kret
Starszy Prawnik
tomasz.kret@raczkowski.eu