PRO HR TAX: Młodzi bez PIT – płatnicy z problemami

2019.07.04

Szanowni Państwo,


został niecały miesiąc do zapowiadanego wejścia w życie przepisów służących obniżeniu obciążeń fiskalnych osób do 26. roku życia, które wykonują pracę na podstawie m.in. stosunku pracy lub umowy zlecenia. Wprawdzie nadal jest to projekt przepisów, stanowiący obecnie przedmiot prac Sejmu, niemniej jednak nowe regulacje przybrały już kształt, który pozwala pracodawcom zastanawiać się, jak – w praktyce – te przepisy będą musieli stosować.

W skrócie, nowa ulga obejmować będzie przychody z pracy oraz z umów zlecenia do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym. Oznacza to, że od przychodów nieprzekraczających tej kwoty, podatnik nie zapłaci w ogóle podatku PIT.  Nadwyżka ponad tę kwotę opodatkowana będzie zgodnie z dotychczasowymi zasadami.  W roku 2019 limit zwolnienia będzie wynosił 35 636,67 zł.

W 2019 r., o ile podatnik złoży płatnikowi pisemne oświadczenie, że uzyskane przez niego od 1 sierpnia do końca roku przychody będą w całości korzystać ze zwolnienia, płatnik nie będzie miał obowiązku obliczania i pobierania zaliczek na PIT w tym okresie.  Jeśli podatnik takiego oświadczenia nie złoży, płatnik będzie zobowiązany do poboru zaliczek na podstawie dotychczasowych zasad, a nadpłatę podatku sam podatnik odzyska w swoim rocznym zeznaniu podatkowym.

Od 2020 r., przy obliczaniu zaliczek na podatek, płatnik będzie miał obowiązek zastosowania zwolnienia bez konieczności składania oświadczenia przez podatnika.

W projekcie ustawy nie znalazły się niestety wskazówki, jak ukończenie przez podatnika 26 lat wpłynie na obowiązki płatnika w danym miesiącu, ani co płatnik powinien zrobić w sytuacji, kiedy przychody podatnika w 2019 okażą się być wyższe niż limit zwolnienia. 

Zwracamy Państwa uwagę, że powyższe zwolnienie może mieć niekiedy wpływ na wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne należnych od pracownika.

Mamy nadzieję, że te braki zostaną uzupełnione w dalszym ciągu prac legislacyjnych, ale już teraz jesteśmy do dyspozycji jeżeli chcieliby Państwo przedyskutować z nami swoje wątpliwości dotyczące poboru zaliczek na podatek od wynagrodzeń wypłacanych osobom, które nie przekroczyły 26. roku życia.

Pozdrawiam
Katarzyna Serwińska
 

 

KONTAKT

Katarzyna Serwińska
Doradca podatkowy/ Partner
katarzyna.serwinska@raczkowski.eu