PRO HR Handlowy Maj 2019

2019.05.07

Szanowni Państwo, 

w niniejszym wydaniu omawiamy pierwsze orzeczenie Sądu Najwyższego za-padłe na kanwie ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta. Orzeczenie to niewątpliwe wyznacza kierunek interpretacji przepisów podkreślając znaczenie wykładni literalnej. Jest to istotny sygnał, biorąc pod uwagę, wątpliwości, które powstawały na skutek interpretacji prezentowanych przez PIP czy ministerstwo. 

Ponadto przyglądamy się bliżej kwestii monitoringu. Prezes UODO zapowiedział kontrole w tym zakresie. Podpowiadamy co należy zweryfikować, aby upewnić się czy monitoring w placówkach handlowych jest prowadzony zgodnie z  prawem. 

Poruszamy również temat zwolnień w związku z ukrywaniem poważnych nieprawidłowości innych pracowników oraz zwolnień związanych ze zmianami organizacyjnymi w przypadku regionalizacji stanowisk. W tym drugim przypadku niejednokrotnie powstaje wątpliwość czy mamy do czynienia z likwidacją czy redukcją. 

Doradzamy co można zrobić, gdy pracodawca podejrzewa, że pracownik w trakcie zwolnienia np. wyjechał na wakacje. Czy w oparciu o zdjęcia z facebooka można podważyć prawidłowość wykorzystywania zwolnienia lekarskiego? 

r. pr. Łukasz Chruściel

 

Sklep nie musi łącznie sprzedawać prasy, biletów i papierosów by móc powierzać pracę w niedziele niehandlowe

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 19 grudnia 2018 r. I KZP 13/18 uznał, że "Przeważająca działalność", o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni (Dz. U. z 2018 r. poz. 305), to działalność dotycząca handlu łącznie z prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych, jak i taka działalność, która za swój przedmiot ma tylko jeden ze wskazanych w tym przepisie asortymentów”. Więcej. 

Uwaga na monitoring w placówkach handlowych

Monitoring wizyjny w placówkach handlowych jest powszechnym narzędziem mającym na celu zapewnić ochronę mienia. Mając na uwadze, że taki monitoring może się wiązać z przetwarzaniem danych osobowych należy bezwzględnie zweryfikować i ewentualnie dostosować sposób jego prowadzenia. Więcej. 

Ukrywanie kolegi „podbierającego” pieniądze z kasy uzasadnia dyscyplinarkę

Na każdym pracowniku ciąży obowiązek dbałości o dobro zakładu pracy. W ramach tego obowiązku mieści się nie tylko zakaz podejmowania działań godzących w dobro praco-dawcy, ale również obowiązek informowania pracodawcy o wszelkich przypadkach nadużyć czy nie-prawidłowości, o których pracownik ma wiedzę. Więcej. 

Stanowisko lokalne nie zawsze jest unikatowe

Pracodawcy z branży handlowej dokonując zmian organizacyjnych i przekształceń nierzadko stoją przed koniecznością oceny czy zwolnienie pracownika przypisanego do danego regionu należy traktować w kategoriach likwidacji stanowiska czy też redukcji (skoro w innych regionach funkcjonują analogiczne stanowiska). Więcej.

Pracownik na L4 pojechał na wakacje – co może pracodawca?

Zdarza się, że pracownicy korzystają ze zwolnień lekarskich jako formy dodatkowego urlopu wypoczynkowego. W czasie ich trwania wyjeżdżają na wakacje, oddają się swoim pasjom czy przeprowadza-ją planowany remont. Więcej.