PRO HR ALERT: ZFŚS – parlament podwyższył odpis

2019.10.01

Szanowni Państwo,

Parlament podwyższył odpis na ZFŚS za 2019 rok. Po raz pierwszy od wejścia w życie aktualnie obowiązującej ustawy tj. od 25 lat odpis nie będzie liczony jako procent wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej z jednego okresu ale z dwóch. Po raz pierwszy również odpis jest zwiększany w trakcie roku. Zatem za okres od stycznia do lipca 2019 roku jego wysokość będzie odnoszona do przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2013 r. a od sierpnia do grudnia 2019 w odniesieniu do przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2014 r. Kwota należnego odpisu za cały 2019 rok będzie zatem proporcją powyższych dwóch składowych. Zgodnie z nowelizacją czas na przekazanie odpisu zostanie przedłużony z 30 września na 31 października 2019 r. Wbrew intencjom ustawa nie weszła w życie przed 30 września 2019 r. (czeka jeszcze na podpis Prezydenta i publikację) stąd w 2019 r. będą w istocie 4 terminy przekazywania i korygowania odpisu (31 maja, 30 września, 31 października oraz 31 grudnia). Jeżeli jednak ustawa nie zostanie opublikowana na 14 dni przed 31 października 2019 r. wówczas sytuacja skomplikuje się jeszcze bardziej.

Będziemy na bieżąco informować o wszelkich zmianach.


Kontakt: 
Łukasz Chruściel
Radca Prawny / Partner
lukasz.chrusciel@raczkowski.eu