PRO HR ALERT: Zasady prowadzenia kontroli trzeźwości do weryfikacji

2019.06.03

Ostatnio kwestionowana jest możliwość przeprowadzania przez pracodawcę prewencyjnej kontroli trzeźwości pracowników. 

Związane jest to ze zmianami do kodeksu pracy dot. przetwarzania danych osobowych pracowników, jak również z grudniowym wyrokiem SN. Sąd zwrócił w nim uwagę na wątpliwości dotyczące dopuszczalności przeprowadzenia badania trzeźwości przez samego pracodawcę. Do tej pory nie było to kwestionowane. 

Aby uchronić się przed zarzutami, w szczególności ze strony związków zawodowych i pracowników, rekomendujemy zweryfikowanie stosowanych przez Państwa zasad przeprowadzania kontroli oraz podjęcie innych niezbędnych działań umożliwiających prowadzenie kontroli trzeźwości zgodnie z prawem. 

Kontrole trzeźwości co do zasady powinny być prowadzone przez uprawniony organ, zwykle przez Policję. Nawet jeżeli kontrola – za zgodą pracownika – zostanie przeprowadzona samodzielnie przez pracodawcę, w zależności od jej wyniku, wezwanie Policji i tak może być konieczne. Weryfikacji wymagają również kontrole wyrywkowe, dokonywane mimo braku szczególnych okoliczności uzasadniających ich przeprowadzenie. Przeprowadzenie kontroli powinno wynikać z uzasadnionego podejrzenia, że pracownik znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu.
 

KONTAKT:

Sławomir Paruch
Radca Prawny/Partner
slawomir.paruch@raczkowski.eu


Robert Stępień
Radca Prawny/Starszy Prawnik
robert.stepien@raczkowski.eu