PRO HR ALERT: Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

2019.01.08

Rada Ministrów przyjęła dziś projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Umożliwi ona ściganie i karanie spółek za przestępstwa popełnione w związku z prowadzoną przez nie działalnością. W szczególnych przypadkach sąd będzie mógł nawet rozwiązać spółkę albo nałożyć na nią grzywę do 30 milionów zł. Projekt nałoży na przedsiębiorców obowiązek wprowadzenia: struktur organizacyjnych odpowiedzialnych za zarządzanie zgodnością (compliance), zasad postępowania w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa, prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających, ochrony sygnalistów.

KONTAKT

Dominika Stępińska-Duch
Adwokat/ Partner
dominika.stepinska-duch@raczkowski.eu


Janusz Tomczak
Adwokat/Partner
janusz.tomczak@raczkowski.eu