PRO HR ALERT: Dyrektywa o ochronie sygnalistów przyjęta przez Parlament Europejski

2019.04.18

Działania sygnalistów to istotny mechanizm kontrolny służący ochronie wartości obowiązujących w ramach wspólnego rynku.

Sygnalista podlegać będzie szczególnej ochronie, otrzyma wsparcie prawne i finansowe. 

Nieprawidłowości będzie można zgłaszać w ramach organizacji z którą sygnalista jest związany bądź kanałami publicznymi.

Państwa członkowskie Unii będą mieć dwa lata na dostosowanie przepisów wewnętrznych, spodziewane wejście w życie przepisów – druga połowa 2021 roku.
 

KONTAKT

Dominika Stępińska-Duch
Adwokat/ Partner
dominika.stepinska-duch@raczkowski.eu

Janusz Tomczak
Adwokat/Partner
janusz.tomczak@raczkowski.eu