Nie można zawieszać i odwieszać strajków

2019.07.29

Biorąc pod uwagę charakter strajku, który jest środkiem wyjątkowym oraz jego daleko idące negatywne konsekwencje dla pracodawcy, przypisy ustawy trzeba interpretować ściśle. Nie może być tutaj dowolności. Ustawodawca właśnie po to wprowadził dość restrykcyjne obostrzenia w tym zakresie.Powyższe oznacza, że chcąc prowadzić strajk, związki zawodowe powinny ponownie przejść przez procedurę związaną z jego wszczęciem. I to od samego początku. Nie wystarczy zorganizowanie kolejnego referendum strajkowego. Przemawia za tym zasada spokoju społecznego. Kończąc strajk prowadzony w maju, strony osiągnęły rodzaj konsensusu i formuła strajku się wyczerpała — r. pr. Robert Stępień komentuje dla serwisu Prawo.pl

Artykuł dostępny jest tutaj.