Pracownicy będą mieli więcej bezpłatnych szkoleń

2019.04.18

Unijne przepisy wymuszą zmiany kodeksu pracy. Firma częściej zapłaci za podnoszenie kwalifikacji. Możliwe są też modyfikacje okresu próbnego.Jeśli unijne lub krajowe przepisy albo układ zbiorowy zobowiązują pracodawcę do zapewnienia pracownikom szkoleń (w celu wykonywania zadań, do których zostali zatrudnieni), to mają być one nieodpłatne. Powinny być też wliczane do czasu pracy i odbywać się – jeśli to możliwe – w godzinach pracy. Tak wynika z dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy, która czeka na formalne przyjęcie przez Parlament Europejski i Radę UE. Państwa członkowskie będą miały trzy lata na dostosowanie się do zmian. Dla Polski oznacza to konieczność modyfikacji przepisów dotyczących m.in. podnoszenia kwalifikacji, okresu próbnego, informowania pracowników o warunkach pracy — r. pr. Grzegorz Ruszczyk komentuje dla Dziennika Gazety Prawnej. 

Artykuł dostępny jest tutaj.