Pracodawcy muszą wyrównać świadczenia urlopowe

2019.11.07

23 października 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, która podwyższyła odpis podstawowy (ustawa z 11 września 2019 r., DzU poz. 1907). Zrobiła to jednak w bardzo osobliwy i skomplikowany sposób. Po raz pierwszy w historii ustawy o zfśs odpis za rok kalendarzowy jest liczony w odniesieniu do dwóch różnych podstaw: 

  • od stycznia do lipca 2019 r. bazą jest przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2013 r.,
  • od sierpnia do końca 2019 r. – podstawą odpisu jest przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2014 r.

Odpis za cały 2019 r. stanowi proporcję tych dwóch składowych. Pracodawcy mieli obowiązek wyrównać odpisy do 31 października 2019 r. — r. pr. Łukasz Chruściel komentuje dla Rzeczpospolitej. 

Artykuł dostępny jest tutaj.