Pracodawca legalnie sprawdzi liczbę związkowców

2019.05.16

Od stycznia br. pracodawcy zyskali możliwość zakwestionowania i sprawdzenia na drodze sądowej otrzymanej od związku zawodowego informacji o liczbie członków (wcześniej tzw. informacji kwartalnej, a obecnie półrocznej). Pracodawca lub inny związek zawodowy, który ma wątpliwości co do liczby członków wynikającej z informacji przedłożonej przez daną organizację związkową, może złożyć zastrzeżenie co do tej liczby. W przypadku złożenia zastrzeżenia, organizacja związkowa, której ono dotyczy, albo wystąpi do sądu z wnioskiem o ustalenie liczby członków, albo traci swoje uprawnienia. Sąd ma 60 dni, aby sprawę rozstrzygnąć. Pracodawca może brać udział w postępowaniu — r. pr. Robert Stępień oraz adw. Marta Kosakowska wyjaśniają w artykule dla Pulsu Biznesu. 

Artykuł dostępny jest tutaj.