Pozorna umowa o pracę

2019.01.28

Umowa o pracę jest zawarta dla pozoru i nie może w związku z tym stanowić tytułu do objęcia pracowniczym ubezpieczeniem społecznym, jeżeli przy składaniu oświadczeń woli obie strony mają świadomość, że osoba określona w umowie jako pracownik nie będzie świadczyć pracy, a osoba określona jako pracodawca nie będzie korzystać z jej pracy, czyli gdy strony z góry zakładają, że nie będą realizowały swoich praw i obowiązków wypełniających treść stosunku pracy.

Wyrok SN z 29.6.2017 r., III UK 172/16

Ubezpieczona, będąca w trzecim miesiącu ciąży zawarła 7.5.2012 r. umowę o pracę, na podstawie której miała objąć stanowisko managera kontraktu za wynagrodzeniem 5650 zł. Do jej obowiązków miało należeć prowadzenie negocjacji z inwestorem, udział w spotkaniach z podwykonawcami, kontrola realizowanego kontraktu i prace biurowe. Ubezpieczona nigdy wcześniej nie pracowała w branży budowlanej i nie miała jakiegokolwiek doświadczenia w zakresie powierzonej jej pracy. Ubezpieczona zamieszkiwała w odległości 200 km od siedziby pozwanego, jednak nie musiała codziennie wykonywać pracy w siedzibie. Przed zatrudnieniem powódki, u pracodawcy nie występowało stanowisko managera kontraktu. Po upływie około miesiąca od dnia zatrudnienia pracownica ze względu na komplikacje związane z ciążą poszła na zwolnienie lekarskie.
 
ZUS zakwestionował podstawę ubezpieczenia pracownicy i wydał decyzję stwierdzającą, że pracownica nie podlegała obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym od 7.5.2012 r. — r. pr. Sandra Szybak-Bizacka komentuje dla ius.focus. 

Artykuł dostępny jest tutaj.