Powrót do pracy po długiej nieobecności

2019.01.29

Długotrwałe absencje w pracy stają się dla pracodawców coraz bardziej dolegliwe. Wydłużająca się absencja, podczas której pracodawca zmuszony jest powierzyć obowiązki nieobecnego pracownika innym osobom, a także zmiany, które następują w tym czasie, często stawiają pracodawcę przed dylematem, czy w dalszym ciągu zatrudniać powracającego pracownika, czy też podjąć decyzję o rozstaniu — r. pr. Katarzyna Dobkowska wyjaśnia w artykule dla HR Business Partner. 

Artykuł dostępny jest tutaj.