Pora na pierwsze PPK dla pracowników

2019.06.27

Pracodawca powinien uzgodnić z zatrudnionymi, która instytucja będzie zarządzać ich wpłatami na nowy program emerytalno-oszczednościowy. Już od 1 lipca firmy zatrudniające co najmniej 250 pracowników będą musiały tworzyć dla nich Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). Najpierw pracodawca powinien określić liczbę osób, które automatycznie zostaną do nich wpisane (w grę wchodzą osoby w wieku od 18 do 55 lat). Następnie musi oszacować, ile osób w nim pozostanie, biorąc pod uwagę np. skalę zainteresowania objęciem PPK. Przystąpienie do programu jest dobrowolne, ale pracodawca musi zaoferować taką możliwość wszystkim zatrudnionym. Nie chodzi tylko o etatowych pracowników, ale też m.in. o ludzi wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej, zlecenia czy o świadczenie usług. Po niedawnej nowelizacji ustawy o PPK do tej listy dopisano także o osoby przebywające na urlopach wychowawczych albo pobierające zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego — r. pr. Łukasz Kuczkowski oraz r. pr. Magdalena Skwara komentują dla Pulsu biznesu.

Artykuł dostępny jest tutaj.