Pobieranie zasiłku macierzyńskiego przerywa ubezpieczenie chorobowe

2019.07.25

Uchwała Sądu Najwyższego ucina długoletnie spory. Nie będzie już wątpliwości, że po ustaniu świadczenia przedsiębiorca będzie musiał się zgłosić do ZUS po raz kolejny. Sąd Najwyższy uchwałą siedmiu sędziów z 11 lipca 2019 r., sygn. akt III UZP 2/19, wreszcie rozstrzygnął, czy pobieranie zasiłku macierzyńskiego przez przedsiębiorcę powoduje przerwanie ubezpieczenia chorobowego. Tym samym potwierdził stanowisko ZUS. Dotychczas często zdarzało się, że przedsiębiorcy po zakończeniu pobierania zasiłku nie zgłaszali się do ubezpieczenia chorobowego, bo sądzili, że, analogicznie do zasiłku chorobowego, ubezpieczenie to uległo najwyżej zawieszeniu na okres pobierania zasiłku macierzyńskiego. Tymczasem ZUS uważał, że taka osoba powinna zgłosić się do ubezpieczenia ponownie (ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu i wypadkowemu podlega się z mocy prawa). Wiele osób nie zdawało sobie z tego sprawy i później nie otrzymywało zasiłku chorobowego lub kolejnego macierzyńskiego, bo nie wiedziało, że według ZUS nie są już ubezpieczeni chorobowo. Zdarzało się także, że pracownicy ZUS kontaktowali się z taką osobą i informowali ją o konieczności wyrejestrowania się z ubezpieczenia chorobowego na czas pobierania zasiłku macierzyńskiego i ponownego zarejestrowania po zakończeniu jego pobierania- r. pr. Sandra Szybak-Bizacka komentuje dla Dziennika Gazety Prawnej. 

Artykuł dostępny jest tutaj.