Plan kontroli PIP na 2019 r.

2019.02.01

 

  • Obsługa PPK,
  • Prowadzenie dokumentacji pracowniczej,
  • Legalność zatrudniania cudzoziemców,
  • Korporacje finansowe, prawnicze, analityczne,
  • Handel w niedzielę,
  • Umowy terminowe. 

PIP może przekazać informacje zebrane w trakcie kontroli PUODO. Pamiętajmy o monitoringu i rekrutacji pracowników.