PIT: Autorskie schematy do raportu

2019.03.28

Czy 50-proc. koszty uzyskania przychodu mogą być schematem biznesowym przynoszącym korzyści podatkowe? Tak sugerują objaśnienia do przepisów. Mnożą się wątpliwości wokół schematów podatkowych podlegających ujawnieniu. I choć Ministerstwo Finansów wydało objaśnienia, to w niektórych sprawach wywołują one więcej pytań, niż dają odpowiedzi. Do takich zagadnień należy stosowanie 50-proc. kosztów uzyskania przychodu w PIT. Można je stosować do wynagrodzeń twórców, których praca przynosi dzieła w rozumieniu prawa autorskiego. Takie uprawnienie zagwarantowano w ustawie o PIT. Z wydanych 31 stycznia objaśnień do przepisów o ujawnianiu schematów wynika jednak, że stosowanie podwyższonych kosztów może być nie tyle uprawnieniem twórcy, ile próbą szukania korzyści podatkowej przez podmiot zlecający wykonanie dzieła. Otóż w pkt 5.1 objaśnień, przy okazji definiowania, czym jest uzgodnienie schematu podatkowego, wspomniano o czynnościach wchodzących w skład uzgodnienia. Czynności takie polegają m.in. na „znacznie ujednoliconej dokumentacji uzgodnienia” — doradca podatkowy Katarzyna Serwińska komentuje dla Rzeczpospolitej. 

Artykuł dostępny jest tutaj.